Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
4 °C
VNV
2.6 m/s
44.3m3
06:01
18:21
12:12

Eid Elveeigarlag

Elveeierlag i Eidselva.

Elveeigarlag for Eidselva. Laget vart stifta allereie i 1911 og har vore i drift sidan. Alle elveeigarane er no med i laget som ivaretek interssene for alle. Laget forvaltar ressursane så godt som mogeleg, men driv ikkje sal av fiskekort. Det vert halde årsmøte i februar / mars kvart år. Årsmøtet vel styret som står for den daglege drifta.

Leiar er Per Ingvar Langeland.  Laget si epostadresse er no geirmoldestad@gmail.com

Telefon: 
57861192
c/o Per Ingvar Langeland
6770 Nordfjordeid