Sone 3 B

Fra utløpet av Høglivatnet og ned til Hellevatnet.