Sone 6

Fra Hellevaet og ned til Storfossen, samt hele Kaperelva.

Antall døgnkort: ubegrenset

Sonen egner seg svært godt til tørrfluefiske, og er også godt egnet for markfiske. Slukfiske er ikke egnet, da det er for grunt de fleste steder i sonen.