Laukhelle

Lakselva på Senja

Laukhelle Lakselva eller bare "Lakselva" som den omtales lokalt, renner ut på innersida av Norges nest største øy, Senja, i Troms fylke. Sine kilder har den på vestsida av øya, i Svan- og Kaperfjellene.

Les mer

Laukhelle, Lakselva eller Lakselva fra Trollbuvatnet. Perlen i nord har mange navn, kanskje fordi den er kjent av mange sportsfiskere fra både nær og fjern. Lakseførende strekning er 30 km, og vassdraget inneholder 4 vann av varierende størrelse. Vassdraget har et gytebestandsmål på 1055 kg hunnlaks.

I vassdraget fiskes det både fra land og fra båt. 

Senja

Senja er Norges nest største øy, og har både vennlig innlandsnatur og en kvass kyst med fjellformasjoner som stuper rett i havet. Her er flere lakseførende vassdrag og for havfiskeren er yttersia et eldorado. Finn ut mer på www.destinasjonsenja.no