Norsk Friluftsliv

Organisasjonen

Norsk Friluftsliv er en fellesorganisasjon for 15 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 720 000 medlemskap og flere enn 4 600 lag og ...