Norges Bondelag

Norges Bondelag

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Organisasjonen har nærmere 62.000 medlemmer, om lag 530 lokallag og 18 fylkeslag.

Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket. Organisasjonen har nærmere 62.000 medlemmer, om lag 530 lokallag og 18 fylkeslag.

Telefon
E-post
bondelaget@bondelaget.no

Schweigaards gate 34 C
0135Oslo
Norge