Kjølemo

Vannføring: 
41,80m3

Myglevatn (Kosånavassdraget)