Rømt oppdrettslaks
Bildet over viser en villaks (øverst) og en rømt oppdrettslaks som er tatt i sjøen i forbindelse med rømmingen fra Lerøy på Hitra i mai 2024. Den bør være lett å skille ut på grunn av slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er ofte slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks. Foto: Lars Eivind Bones.

Info ang oppdrettslaks

Bildet over viser en villaks (øverst) og en rømt oppdrettslaks som er tatt i sjøen i forbindelse med rømmingen fra Lerøy på Hitra i mai 2024. Den bør være lett å skille ut på grunn av slitte finner, forkorta gjellelokk og svak hale. Husk at villaks som har gytt flere ganger kan ha slitte finner. Flergangsgytere av villaks er ofte slankere og har ofte færre prikker enn oppdrettslaks.  Foto: Lars Eivind Bones.

KA Fostad
torsdag 30.mai 2024 / 22:00

Er du sportsfisker og får en rømt oppdrettslaks, er dette rutinene

 • Avliv oppdrettslaksen med et hardt slag mot hodet
 • IKKE skyll, bløgg eller sløy fisken
 • Ta bilde av fisken
 • Meld den inn på laksebørsen vår i Elveguiden som rømt oppdrettslaks på vanlig måte
 • IKKE ta skjellprøve. Dette gjøres av forvaltningslaget etter innlevering
 • Lever fisken hel til Verdalselva Fellesforvaltning – de skal levere fisken til Veterinærinstituttet og ta skjellprøver. De melder også inn den rømte oppdrettslaksen til Fiskeridirektoratet 
   
 • Du mottar 700 kr i dusør for hver oppdrettslaks som fanges i elva og som blir bekreftet som oppdrettslaks etter innlevering.
 • Fisken teller ikke på kvoten din!
 • Fisk videre – og takk for hjelpen!

Avlivet oppdrettslaks skal leveres fellesforvaltningen som videre leverer til Veterinærinstituttet. 

Ved fangst:

Kontakt Ola Lerfald - +47 951 09 982

Eller

John Olav Oldren - +47 950 75 741