Sesongbilde_2024

Sesongen 2024

Fra munningen til Holmfoss er normal fisketid 15. mai til 8. august. Fra oppstrøms Holmsfoss til Hvittingfoss er normal fisketid fra 1. juni til 24. august. En eventuell utvidelse av fiskesesongen kan skje etter midtsesongevaluering i midten av juli, dette vil i så fall bli publisert.

Stian Bergstå
tirsdag 02.januar 2024 / 18:07

Hver fisker har en kvote på 2 fisk per døgn. Døgnkvote gjelder for perioden kl. 00-24. Når kvoten er full, skal fisket opphøre (for alltid å ha mulighet til å ta opp skadd fisk innenfor kvote).

Dersom fisk gjenutsettes, skal det gjøres i henhold til retningslinjene beskrevet i veiledningshefte utgitt av Norske lakseelver (se lakseelver.no). Merk at fisk ikke bør gjenutsettes hvis vanntemperaturen er over 18 grader C.

Det er kommet nye bestemmelser som ytterligere innskjerper kravet til rapportering og med strengere sanksjoner. (Forskrift om oppgaveplikt og om redskaper som er tillatt benyttet ved fiske etter anadrome laksefisk).

Fiske i sidevassdrag er ikke tillatt foruten i Hagnesvassdraget.

Se Miljødirektoratets sider for for komplett informasjon og regelverk.