Valgkomiteen 2023
Valgkomiteen i Norske Lakseelver

Kjenner du noen gode kandidater til styret i Norske Lakseelver?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid for å finne gode kandidater til Norske Lakseelvers styre.

 
Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
torsdag 07.september 2023 / 09:00

Neste Landsmøte er 14.-16. april 2024, og arbeidet med å finne gode kandidater har allerede startet sier komiteens leder Odd-Helge Utby, som for øvrig også leder den lokale lakseforvaltningen i Målselva i Troms.

Øvrige medlemmer av valgkomiteen er Karianne Johansen, Ola Seem og Vidar Børretzen. 
 
Disse styremedlemmene er på valg i 2024: Eigil Movik (Skien, Telemark) og Knut Munthe Olsen (Årøy, Sogn og Fjordane). 
 
I tillegg er leder Ragnhild Brennslett (Rana, Nordland) på valg. 
 
Øvrige styremedlemmer er: Aksel Hembre (Stjørdal, Trøndelag), Vidar Skiri (Rauma, Møre og Romsdal) og Jenny K. Domås  (Namsen, Trøndelag), samt representantene Finn Erlend Ødegård fra Norges Bondelag og Gudbrand Gulsvik fra Norges Skogeierforbund. 
 
Varamedlemmene er også på valg: 
Eiliv Erdal, 1. vara (Nausta, Sogn og Fjordane) 
Sigve Frantzen, 2. vara (Kongsfjordelva, Finnmark) 
Arne Henning Kristensen, 3. vara (Drammenselva, Viken) 
 
Send inn forslag til aktuelle styrekandidater til komiteens leder Odd Helge Utby på e-post: odd-h-ut@online.no eller telefon: 91 53 59 21.  

Fristen er 10. februar 2024.