helgåa_verdalselva
Forvaltning

Midtveisevaluering 2023

Midtveisevaluering for Verdalsvassdraget er gjennomført og er innenfor målet.

 

 

KA Fostad
torsdag 27.juli 2023 / 10:28

Midtveisevaluering for Verdalsvassdraget er gjennomført og er innenfor målet.
Verdalselva følger godkjent forhåndsavtale men øker IKKE personlig kvote med 1 smålaks.
Vi velger å være føre var da innsiget til alle elver varierer. 

Mye tyder på at årets sesong er en sein middels sesong.

Allikvel må det sies at fangstene er middels og fiskeforholdene er tidvis dårlige med lite vann i elva.
Totalkvote for hele vassdraget økes fra 270 laks til 470 laks, og følger godkjent forhåndsavtale.

Det har gått opp over 300 laks i Granfossen pr. 25 Juli.

For å nå gytebestandsmålet for vassdraget er målet 400 laks.

Styret Verdalselva Fellesforvaltning