Pukkellaks_NINA_plakat

Info ang pukkellaks

KA Fostad
fredag 21.juli 2023 / 10:06

Det har kommet flere rapporter om pukkelaks i Verdalsvassdraget de siste dagene og en har blitt tatt i dag.

Får du pukkelaks skal den avlives, rapporteres på elveguiden med bilde og skjellprøve leveres i en av postkassene.

pukkellaks går ikke på personlig kvote så du kan fiske videre etter å ha avlivet pukkelaks.

 

Forsker på NINA Eva B. Thorstad vil gjerne ha pukkellaks til forskning hvis det blir fanget noen i Verdalsvassdraget.

Enten hele pukkellaks eller hvis de er fine og kan spises, bare hodet.

Hun trenger: Skjellprøve, dato, lengde, vekt og hel fisk/hode.

Hele pukkellaks og hoder kan fryses. Hun kan enten hente etter avtale, eller om noen stikker forbi NINA-huset så går det an å levere i resepsjonen.

Eva kan kontaktes på tlf 91 66 11 30 eller eva.thorstad@nina.no

Rapportering av pukkellaks