Sjekkliste

Sesongen 2023 Sjekkliste

KA Fostad
onsdag 10.mai 2023 / 08:21

Sjekkliste - Dette må du huske

Desinfiseringskortet

Dette kortet skal løses av ALLE som skal fiske i Verdalselva (Verdalsvassdraget) Og gyldig bevis skal medbringes når du fisker. Du kan enten printe ut kvittering/kort du fikk på mail eller vise til Verdalselvkortet via appen til Elveguiden om fiskeoppsyn fra VJFF eller Fellesforvaltningen ber om det.

Desinfiseringkortet er ikke gyldig uten å ha registrert desinfisering.

Du må ordne en brukerkonto på Elveguiden (Den får du bruk for i laksebørsen)

Man skal selvsagt også ha med bevis for betalt fisketrygdavgift

Her kjøper du Desinfiseringskortet

Her kjøper du fisketrygdavgiften

Laksebørsen

 Laksebørsen er i samarbeid med Elveguiden hvor det er to rapporteringsmuligheter. Web og APP på telefon. Man registrerer seg som bruker eller rapporterer fisk til grunneier for registrering av fangst hvis man ikke har tlf. eller web.

All fisk skal registreres, også gjenutsatt fisk. Dette skal gjøres innen 12 timer etter fangst

Laksebørsen finner du her

Fiskereglene

Alle som fisker skal sette seg inn i reglene.

De finner du her

Vannføring

Grunnfoss

Dillfoss

Desinfisering

Før sesongstart, og når fiskeutstyret er brukt i et annet vassdrag, skal desinfisering av alt utstyret utføres før fisket starter.Desinfiseringsbevis skal fremvises sammen med fiskekort ved forespørsel fra andre fiskere eller fiskeoppsyn. Fiskekortet er ikke gyldig uten desinfiseringsbevis!

Du kan desinfisere hos:

Svein Ove Kulsli Treskosvingen 10 7650 Verdal

VJFF Landfald fiskehytte Vukuveien

Austnes Camping Austnesbakkan 18 7660 Vuku

Tore Rønning Helgådalsvegen 687 7660 Vuku

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter, kanoer, kajakker og lignende som er brukt i andre vassdrag skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.

Kanoer, kajakker og lignende som er brukt i sjøen, eller annet vassdrag SKAL desinfiseres før bruk i Verdalsvassdraget.

Brudd på bestemmelsene kan føre til gebyr ihht. gjeldende fiskeregler for vassdraget.

Shit fiske :D