Hvordan forvalte en laks på rødlista?

Villaksen er på rødlista. Da er det ekstra viktig med en god forvaltning. Her er en liten video som forklarer oppgavene.

Paal
mandag 19.september 2022 / 11:01