Fiskeoppsyn Verdalselva

Fisker utestengt i tre år

Manglet alt som kreves for fiske i Verdalselva.

KA Fostad
fredag 15.juli 2022 / 22:02

Fredag kveld kom fiskeoppsynet over en person som fisket ulovlig i Verdalselva. 
Vedkommende hadde ikke Verdalselvkort, desinfiseringsbevis, fisketrygdavgift og hadde heller ikke fiskekort på valdene fiskeren fisket på.

Fiskeren har vedtatt et gebyr på 3000.- for mangel av desinfisering og et vederlag fra grunneier, for mangel på fiskekort.

Vedkommende blir bortvist fra elva i tre år.

Etter samtale med Statens Naturoppsyn og Verdalselva Fellesforvaltning så er det vedtatt at fiskeren blir anmeldt på bakgrunn av manglende fisketrygdavgift.

 

Fiskeoppsynet i Verdalselva