Sommerkveld ved elva
Sportsfiske/Fiskekort

Sesongstart i Verdalselva

Sesong i elva er fra 1. juni til 31.august. I år er det gitt en totalkvote på totalt 270 + 199 laks, hvorav 50 laks er forbeholdt fiskere ovenfor Granfossen, og 419 laks nedenfor Granfossen.

Paal
torsdag 12.mai 2022 / 10:27

Verdal Jeger og Fiskeforening disponerer mange vald og tilrettelegger fiske på disse valdene. Ellers er det flere private grunneiere som leier ut fiske, døgnkort, ukekort og årskort. Pakkeløsninger med fiske og boende og fiske/boende/mat finnes også i vassdraget.