Bjørg Pedersen Boneng
Bjørg Pedersen Boneng argumenterte for at Levanger kommune gjennom sin arealplan for akvakultur kan åpne for fiskeoppdrett. Hun møter motbør hos Verdal kommune og miljøavdelingen hos statsforvalteren som har lagt ned innsigelse. Meklingsmøtet førte ikke fram, og dermed ender saken trolig hos departementet for endelig avgjørelse. FOTO: ERLEND AUNE, Innherred.no

Innherred: Levanger vil åpne for fiskeoppdrett, Verdal vil ikke

Levanger vil åpne for fiskeoppdrett, Verdal vil ikke - nå må saken trolig avgjøres av departementet

KA Fostad
fredag 20.mai 2022 / 12:36

Skrevet av Roger M Svendsen, Innherred

Artikkelen er publisert etter avtale med Innherred.

 

Levanger kommune ønsker å legge til rette for oppdrett av fisk innenfor kommunens sjøarealer i Trondheimsfjorden.

Det ønsker verken Verdal kommune eller klima- og miljøavdelingen hos Statsforvalteren i Trøndelag som begge har kommet med sine innsigelser mot planene.

Med utgangspunkt i arbeidet med kommuneplanens arealdel, møttes partene til mekling hos statsforvalteren i slutten av april.

De ble ikke enige. Meklingen førte ikke til noe som helst kompromiss.

Dermed må Levanger kommune ta stilling til om kommunen ønsker saken oversendt til kommunal- og distriktsdepartementet for endelig avgjørelse.

Hvorvidt saken ender på bordet hos statsråden, må politikerne i Levanger først bestemme seg for. Saken havner trolig i plan- og utviklingsutvalget i juni, og i kommunestyret etter det.

les også

Innherred: Får oppdrettskritikk: – Vi gjør bare det sentrale myndigheter ber oss om

Ivaretas av lovverket

I meklingsmøtet deltok blant andre Bjørg Boneng som leder av plan- og utviklingsutvalget. Hun mener vi må kunne ha tillit til til at de som behandler konsesjonssøknadene ivaretar nødvendige hensyn med tanke på naturverdiene.

– En begrensning av akvakultur ut over forbudet mot oppdrett av laks og ål er ikke i tråd med kommunens ønske, argumenterte hun i møtet.

Dette går fram av referatet fra meklingen.

Boneng trakk også fram situasjonen på Ytterøy, og ga uttrykk for at denne har blitt krevende etter at Ytterøykylling besluttet å flytte sin virksomhet bort fra øya.

– Vi mener at lovverket ivaretar de nødvendige hensyn, og våre argumenter handler derfor også om at de faglige avgjørelsene bør ligge hos konsesjonsmyndighetene. Det er ikke nødvendig å stenge helt for fiskeoppdrett på generelt grunnlag, utdyper hun overfor Innherred.

 

Områder for akvakultur

I Levanger kommunes forslag til kommuneplan for sjøarealene, vedtatt i plan- og utviklingsutvalget i fjor, foreslås seks områder for akvakultur. I disse ligger det også mulig åpning for oppdrett av fisk. Anlegg for torskeoppdrett er blant det som kan være aktuelt. Det er tidligere kjent at en aktør har meldt interesse for nettopp dette.

Verdal kommune har på sin side argumentert mot nabokommunens åpning for slike etableringer.

– Verdal kommune mener at torskeoppdrett i Trondheimsfjorden kan gi negative konsekvenser for lokale bestander av kysttorsk, sjøørret og laks, og at dette videre kan medføre sterkt reduserte muligheter for sportsfiske, næringsfiske og naturbasert reiseliv i kommunen, skrev kommunen i en høringsuttalelse i fjor sommer.

Artikkelen er publisert etter avtale med Innherred.

Les også:

Innherred:

Verdal vil stanse plan om næringsaktivitet i Levanger. Mener den gir negative konsekvenser på flere områder.

Norges Miljøvernforbund:

Norskekysten tåler ikke et nytt «oppdrettseventyr» i form av torskeoppdrett