Giklinghølen i Driva
Giklinghølen i Driva er en flott fiskeplass.
Sportsfiske/Fiskeregler

Fiskeregler i Driva-vassdraget med sidevassdrag sesongen 2023

Fiskeren plikter å sette seg inn i regelverket, før fisking i elva. Her finner du fiskereglene.

Det er ikke tillatt å fiske i Driva-vassdraget uten å kjøpt Drivakortet.

Hanne Sørvik
mandag 23.mai 2022 / 14:34