Fakta om sjøørreten
Forvaltning

Bekkekveld Brokskitbekken med Stiklestad skole

World Fish Migration Day (https://worldfishmigrationday.com ) arrangeres annethvert år en global feiring
for å skape bevissthet om betydningen av vandrende fisk og friflytende vassdrag.

KA Fostad
lørdag 28.mai 2022 / 00:00

 

World Fish Migration Day
koordinerer organisasjoner fra hele verden sitt eget arrangement rundt det felles temaet: Å KOBLE FISK,
VASSDRAG OG MENNESKER. Så langt har Norge manglet med et slikt arrangement.


Det endrer Stiklestad skole, NMBU, NINA, NVE, Verdal kommune og Inn‐Trøndelag vannområde nå. Vi avholder et norsk arrangement torsdag 2.juni i og ved Brokskitbekken/Stiklestad skole.

Program:
Kl 17.30-18.15.

Bekkebefaring. Rør som tidligere sperret fisken i 50 år er nå borte. Vi møter grunneier Andreas Valsø og hører om prosessen. Elfisker. Oppmøte Stiklestad nordre (Stiklestad alle 286),. Kan parkere ved gården. Evt. ved kirka.

18.30-20.00.

Møte på Stiklestad skole. Elever og ansatte viser og forteller om hva og hvordan de har tatt bekkearbeidet inn i læreplanene, noe som var grunnlaget for hvorfor de fikk Utdanningsforbundets klimapris 2021. Enkel servering. (gratis).

Vel møtt! Det er bare å møte opp! 

Arrangement av Stian StenslandErlend Norum og Sjøørretbekker i Verdal

 

Mer info på Facebook