Hellelandselva
Svanedalbassenget
Hellelandselva
Notfiske etter stuinger
Hellelandselva
Stangfiske etter stuinger
Også de yngre fikk prøve seg.
Stor Stas
Forvaltning/Vannkraft

Uttak av vinterstøinger fra basenget til Svanedal Kraftverk

Noen kveldstimer den 29. april 2. og 6. mai ble det utført et avbøtende tiltak i inntaksdammen til Svanedal kraftverk. Et samarbeid mellom Dalane vannområde, Egersund jeger- og fisk og Egersund- og Helleland elveeigarlag om å fange støinger  som har gått seg fast i Kraftverkets inntaksdamm, for deretter å flytte dem til brakkvann nedstrøms kraftverket.

StaaleSvalestad
Lørdag 01.mai 2021 / 20:43

Vannområdekoordinator for Dalane vannområder hadde i år ansvar for alt av søknader og tillatelser fra Statsforvalter og regulant til gjennomføring av tiltaket, og Egersund Jeger- og fisk stod for alt utstyret som ble brukt. Det var en god dugnadsgjeng som møtte opp i alle aldre, og vi samarbeidet veldig godt med å få flyttet laksen skånsomt ned til elveparken. Julie H. Lagård (11 år) og Marius Kvassheim (11 år) var blant de yngste som deltok i dugnaden.

Det ble reddet hele 19 store flotte lakser som varierte i størrelse på mellom 30 til 82 cm. En anslått gjennomsnittsvekt er på mellom 3-4 kg. De fleste av laksene var naturligvis veldig magre, men heldigvis var det litt futt i dem enda da vi slapp dem ut igjen.

Det ble først benyttet notfiske, og vi klarte effektivt å fange 5 laks før de fleste rømte lenger oppstrøms i inntaksdammen. I år søkte vi også Statsforvalteren om å få benytte oss av stang med kroker uten mothaker, dersom vi skulle ha problemer med å få fanget nok fisk med not. Noe som skulle vise seg å være meget effektivt. På en time fikk vi fisket opp 14 flotte laks.

Da vi gav oss var det flere laks igjen i inntaksdammen, og det planlegges en dugnad til for å prøve å få redde flere.

Egersund JFF har i en årrekke (siden 2010) hatt et svært godt samarbeid med regulanten til Svanedal kraftverk om å flytte fisk fra Svanedal kraftverk, og i år var intet unntak. Tidligere år har Egersund JFF fått reddet mellom 4-6 laks i gjennomsnitt med not. I år kan vi notere oss at suksessen for å ha reddet så mange laks er på grunn av tillatelsen vi fikk til å bruke stang. En annen faktor som var avgjørende var at vi ikke var for sent ute mtp. tidspunkt. Laksen var enda flott, og hadde noe energi igjen. Neste år vil vi trolig prøve å få gjennomført tiltaket enda noen uker tidligere.

Det var flere i dugnadsgjengen i går som fortalte at de aldri før hadde fått en så stor flott laks på stang før. Marius Kvassheim (11 år) kunne bekrefte han hadde fått fisket sin første laks.

Alt i alt var dette et meget vellykket tiltak, og ikke minst veldig givende å få slippe den flotte laksen ut igjen i vassdraget. Det te tror jeg vi alle i dugnadsgjengen kan skrive under på. Neste år håper vi den kommer tilbake til vassdraget bare enda større og flottere enn den var i år.

Vi har et ønske om å fortsette dette positive avbøtende tiltaket frem til regulanten har funnet en langvarig løsning på å hindre at fisk går inn i inntaksdammen, men frem til da er vi glade for at regulanten er samarbeidsvillige og tillater oss å få utføre avbøtende tiltak.

Utaket har foregått over tre kvelde med både stang og Not. Mest vellykket var stangfiske og sluk med innklemmde mothaker.

Tabell med oversikt over reddet laks

Dato

29.04.2021

02.05.2021

06.05.2021

Antall

Lengde

Lengde

Lengde

1

70 cm

50 cm

 50 cm

2

70 cm

65 cm

 65 cm

3

75 cm

52 cm

60 cm

4

75 cm

55 cm

 75 cm

5

80 cm

67 cm

47 cm 

6

60 cm

60 cm

 55 cm

7

60 cm

50 cm

 75 cm

8

65 cm

60 cm

 82 cm

9

32 cm

55 cm

 

10

45 cm

60 cm

 

11

60 cm

70 cm

 

12

70 cm

70 cm

 

13

70 cm

75 cm

 

14

50 cm

60 cm

 

15

60 cm

78 cm

 

16

52 cm

70 cm

 

17

62 cm

65 cm

 

18

82 cm

55 cm

 

19

60 cm

46 cm

 

20

 

50 cm

 

21

 

62 cm

 

22

 

71 cm

 

23

 

72 cm

 

24

 

75 cm