Smoltrenne i Lundeelva
Forvaltning/Kultivering

Smoltens sikre veivalg

I 2015 ble det etablert en smoltrenne forbi Turbinen i Svanedal kraftstasjon. Renna går fra Ikraftstasjonens inntaksdam og har sitt utløp til elva nedenfor kraftstasjonen.

StaaleSvalestad
mandag 13.april 2020 / 09:50

I 2018 / 2019 ble renna bygget om og er nå integrert i Kommunens flomsikringsmur. Renna er aktiv og vannførende i perioden 10. april til 30. juni.