Norske Lakseelver

Medlemsregister for forvaltningslagene

Forvaltningslagene er etter forskriften pliktig til å ha oversikt over alle rettighetshavere i elva. Et elektronisk medlemsregister vil gjøre jobben enklere!

Paal
onsdag 22.januar 2020 / 14:30

Medlemsregister for forvaltningslagene

Forvaltningslagene er etter forskriften pliktig til å ha oversikt over alle medlemmene i laget. Dette er for mange lag en vanskelig oppgave, da det kan være svært mange rettighetshavere og hyppig utskiftning av eierforholdene til rettene. Et elektronisk medlemsregister vil forenkle jobben - og som medlem i Norske Lakseelver får du dette registeret tilpasset ditt lags behov helt gratis!

  • Elektronisk register gjør at all data er samlet kun et sted. Tradisjonelle medlemslister i excel-ark er usikre, da det mellom styremedlemmene vil finnes flere versjoner av listen noe som gjør vedlikehold av kontaktinfo vanskelig.
  • Elektronisk medlemsregister er trygt lagret på skybasert server. Tradisjonelle medlemslister som ligger lagret på en datamaskin vil kunne gå tapt hvis datamaskinen havarerer.
  • I vårt elektroniske medlemsregister er det enkelt å sette opp rettighetshaverene i ulike soner/ sameier. Dermed kan du enkelt filtrere et søk her, og for eksempel finne e-post adresser til de av lagets medlemmer som er definert under en spesifikk sone. 
  • Medlemsregisteret er gratis i etablering og bruk for våre medlemmer!