Norske Lakseelver

Juridisk bistand

Norske Lakseelver har per i dag en avtale med advokatfirmaet Lund & Co.

Paal
torsdag 23.januar 2020 / 11:11

Det kan ved forskjellige anledninger være behov for juridisk kompetanse for å avklare vanskelige saker i et forvaltningslag. Etter våre medlemmers ønske har vi i 2019 opprettet en avtale med advokatfirmaet Lund & Co. Våre medlemmer vil få rabbaterte priser her, etter gjeldende takster. Utdrag fra avtalen:

Medlemmer i Norske Lakseelver får nærmere 25 % i rabatt på timesprisen. Det utarbeides egen oppdragsavtale for det enkelte oppdrag og det kan avtales en kostnadsramme for bistanden for hvert enkelt oppdrag. 

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne medlemsfordelen. Torfinn Evensen, torfinn@lakseelver.no, tlf: 45021637