Norske Lakseelver

Fagnettverk og utvalg i Norske Lakseelver

For økt kunnskap og bedre lokal forvaltning har Norske Lakseelver nedfelt ulike fagnettverk. Her kan våre medlemmer være med!

Paal
onsdag 22.januar 2020 / 13:54

Formålet med fagnettverkene er å bidra til og styrke og utvikle den lokale villaksforvaltningen, samt erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring mellom lokale forvaltningslag. Fagnettverkene bidrar til en god dialog mellom den private og offentlige villaksforvaltningen, slik at forvaltning, regelverk, verktøy ol. videreutvikles. 

Tema og saker som blir behandlet i fagnettverkene er alle saker av relevans for lokal forvaltning, herunder: juridiske rammer, fiskereguleringer, oppsyn og andre kjerneaktiviteter knyttet opp mot lokal forvaltning forankret i lakselovens § 25.

I løpet av 2020 skal Norske Lakseelver har tilsammen følgende fagnettverk:

  • Samhandlingsforumet for lokal forvaltning
  • Fagnettverk oppdrett
  • Fagnettverk vannkraft

Medlemmene i de ulike fagnettverkene er oppnevn av administrasjonen i Norske Lakseelver, og godkjent av styret i Norske Lakseelver. Hvis du tror du ville gjort en god jobb i et av disse fagnettverkene og ønsker en plass så kontakt oss gjerne!