Forvaltning/Regulering

Vandringshindre i Storelva

HaraldEndresen
Fredag 20.september 2019 / 07:52

Både kommunen og Fylkesmannen var representert da Storelva Elveeierlag hadde invitert til befaring langs Storelva.  Det er viktig at laks og sjøørret kan komme uhindret opp til gyteplassene, men det er like viktig at laksesmolt og sjøørret kan komme ned elva og ut i havet.  Dette gjelder også støinger og ål.  Storelva Elveeierlag ønsker gode og effektive tiltak i elva.