Forvaltning/Regulering

Vandringshindre i Storelva

Både kommunen og Fylkesmannen var representert da Storelva Elveeierlag hadde invitert til befaring langs Storelva. 

HaraldEndresen
Fredag 20.september 2019 / 07:52

Det er viktig at laks og sjøørret kan komme uhindret opp til gyteplassene, men det er like viktig at laksesmolt og sjøørret kan komme ned elva og ut i havet.  Dette gjelder også støinger og ål.  Storelva Elveeierlag ønsker gode og effektive tiltak i elva.