Sportsfiske

Søk støtte til fiske- og friluftslivstiltak

Trenger elvelaget støtte til innkjøp av materiell for å gjennomføre gode rekrutteringstiltak? Bygging av gapahuk langs elvebredden, eller tilrettelegging av fiskeplasser for bevegelseshemmede? Søk støtte!

Paal
Mandag 05.august 2019 / 09:54

Statskog har to søknadsfrister i løpet av året, og høstperioden er nå 1.-31. august. 

Søkeren kan søke om enten 5000 kr eller 10.000 kr. 

Tiltak som har fått støtte tidligere er bl.a. Camp Villaks, innkjøp av fiskeutstyr, restaurering av gapahuker og merking av turstier. 

Se link under for all nødvendig informasjon.