Levende laksunger (10,5-11,0 cm) fra Langhølen (stasjon 14) 31.10.2018.

Resultatrapport ungfisk Lærdalselva

Materialet fra oktober 2018 inneholdt 542 laks og 321 ørret.

LærdalOla
Onsdag 23.januar 2019 / 11:02

Formålet med foreliggende rapport er å presentere resultat av ungfiskregistrering i Lærdalselva høsten 2018. Feltarbeidet ble gjennomført identisk med tilsvarende undersøkelser i 2015, 2016 og 2017.

 

Årsrapport ungfiskteljing 2018.pdf