Gytefiskrapport Lærdalselva

Det ble registrert laks og sjøørret i Lærdalselva, Lærdal kommune i Sogn og Fjordane, i perioden 21.10. – 08.11.2018.

LærdalOla
Onsdag 23.januar 2019 / 10:23

Det ble registrert 387 laks fordelt på 15 smålaks (< 3 kg), 195 mellomlaks (3-7 kg) og 177 storlaks (> 7 kg) tilsvarende 4-, 50- og 46 % fordeling mellom kategoriene. Av sjøørret ble det registrert 596 fordelt på 364 fra 1-3 kg og 232 større enn 3 kg.
 

Anadrom gytefiskteljing 2018.pdf