Stamfiske i Hardanger
De frivillige i Hardanger har stått på for de trua lakse- og sjøørretstammene i regionen. Nå har de endelig fått genbanken på plass. Foto: Genbank Hardanger.
Forskning

Få med deg Hardangerfjordseminaret

I 12 år på rad har Hardangerfjord Villfisklag og NJFF-Hordaland invitert til seminar i Hardanger. På desse åra er Hardangerfjordseminaret etablert som ein nasjonal møteplass for dialog og kunnskapsdeling kring forvaltninga av fisk og miljø.

Paal
Mandag 15.april 2019 / 09:44

Programmet for 2019-seminaret set fokus på det internasjonale året for laksen. Innlegg med bidrag frå nasjonal og internasjonal politikk, forvaltning og kompetan-semiljø står difor i fokus. Men vi ser og på tema og spørsmål som i lang tid har vore utfordringar lokalt og som no oftare viser seg langs heile norskekysten.

Få med deg to dagar med eit spennande seminarprogram med aktuelle innlegg og drøftingar frå politikk, forvalting og nasjonale og internasjonale kompetansemiljø. Her kjem du tett på fagpersonar og møter engasjerte deltakarar som veit å sette pris på eit aktuelt program.
Hardangerfjordseminaret 2019 er støtta av Miljødirektoratet.


Her finner du hele programmet. 

hardangerfjordseminaret_program_2019_rev.pdf

Meld deg på her.

hardangerfjordseminaret_2019_paameldingsskjema.pdf