Elveside/Fakta

Vassføring i Suldalslågen

KnutHelland
fredag 30.juni 2017 / 10:14

Her er oversikt over vassføringa i Suldalslågen.

 

MANØVRERINGSREGLEMENT

Manøvreringsreglement

OED oppstart permanent reglement

NVEs brev til statkraft vedrørende permanent reglement

Foredrag til Statsråd endeleg reglement


VASSFØRING
Send gratis SMS til 48258745 og skriv: Statkraft. Då får du nøyaktig
vassføring for både øverst (Osvad) og nederst (Larvika) i elva. 

VASSFØRINGSGRAF
1. juli - 30. september blir det pendla mellom 45 og 75 m3/sek med intervall på 10 dagar.
Auking av påslepp til 75 m3/sek dei dagane dette gjeld vert alltid gjort gradvis, slik at det er på maks kl. 23.59 dei datoane det gjeld. 
Dagar med største påslepp: 10/7, 20/7, 30/7, 9/8, 19/8, 29/8, 8/9, 18/9
Dagar med minste påslepp: 9/7, 19/7, 29/7, 8/8, 18/8, 28/8, 7/9, 17/9, 27/9

Her er vassføringa gjennom året. 

Vassføring