Sandsfossen
Fotograf: Edvin Bakka@2017
Elveside/Fakta

Vannføring året gjennom

Vannføringen i Suldalslågen varierer med årstiden etter avtale med regulant.

Paal
fredag 01.desember 2017 / 12:14

Periode

Volum

Merknad

1. Desember – 10. april

12 m³/sek.

 

11. April – 24. april

20 m³/sek.

 

25. April – 30. april

20  - 200 m³/sek.

Vassføringa aukast frå 20 til 200 m³/sek. 
i løpet av to døger. (25. – 26. 4)
Haldast konstant i 4 døger (27. – 30.4) 
for så å bli redusert.

1. Mai – 5. mai

20 m³/sek.

Reduserast frå 200 til 20m³/sek.

5. Mai – 14. mai

20 til 100m³/sek.

Vassføringa aukast frå 20 til 100m³/sek. 
i
løpet av to døger. (5. -6.5) haldast i 7 døger for så og bli redusert.

15. Mai – 30. juni

42 m³/sek.

 

1. Juli – 30. september

60 m³/sek.

Pendla mellom  40 - 80 m³/sek, snitt på 60 m³/sek.

1. Oktober – 15. oktober

50 m³/sek.

 

16. Oktober – 30. oktober

35 - 200 m³/sek.

Innafor perioden 16. 30.10 skal det sleppast to flaumar på 200 m³/sek.,
begge med varighet på 24 t.
Mellom og etter flaumen skal det sleppast 35 m³/sek.

1. November – 14. november

35 m³/sek.

 

15. November – 30. november

19 m³/sek.