Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Ukas viktigste saker - Uke 21 - 2017

Her er de viktigste laksenyhetene denne uka.

Laks under vann.

Laks under vann.
Laks under vann. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Norsk Industri og Marine Harvest har nå offisielt lansert sitt veikart for en bærekraftig oppdrettsindustri. Veikartet legger klare føringer for hvordan industrien skal komme seg fra dagens miljøødeleggende situasjon til en bærekraftig vekst.

Laksesesongen er i gang i et lite knippe elver allerede, og sosiale medier fylles av bilder av flotte fisker og stolte fiskere. Vi gratulerer de heldige (dyktige) og krysser fingrene for alle andre når hovedbolken av elver åpner neste torsdag.

Den første analysen  over hvordan lakselusa påvirker vill laks og sjøørret i de forskjellige oppdrettssonene er publisert. Som ventet er det blodrødt i Hardanger og gult på mesteparten av Vestlandet og Trøndelag. Resten av kysten får grønt og kan da få økt produksjon fra høsten - om kartet blir stående.  Sandberg har  vedtatt at rødt ikke skal bety at produksjonen skal ned, så hardangerfjordfisken får det ikke lettere framover.

Uni-Miljø jobber nå med metoder for en mer miljøvennlig flomsikring. Dette er viktig nytt for mange lakseelver, hvor hensynet til flomsikring ofte har trumfet  fiskens behov i elva.

Gyrokampen i Driva fortsetter. 40 års overvåking av laks og sjøørret i Drivavassdraget, fra 1977 og fram til nå viser at parasitten Gyrodactylus salaris har gitt en dramatisk nedgang i tettheten av laksunger, og det er få eller ingen tegn til økt tetthet 40 år senere.  Bekjempelse av parasitten er helt nødvendig.