Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Ukas viktigste nyheter - uke 44, 2017

Denne uka bestemte fiskeriminister Per Sandberg hvilke lys som skal slås på for oppdrettsindustrien. På tvers av faglige råd, har Nord-Trøndelag fått oppdrettsvekst. Fra før av har fiskeriministeren opphevet buffersonen mot laksesykdommen PD i regionen, så villaksen i Namsen og de andre elvene går en tøff framtid i møte. Elveeierlaget i Namsen er forbanna.

Organisasjonene i Villaksalliansen har protestert mot Per Sandbergs trafikklys. Grenseverdiene for å begrense oppdrettsveksten er satt så høyt at påvirkningen på vill laksefisk blir helt uakseptabel og stikk i strid med det vernet som Stortinget har bestemt. Dette fortalte Norske Lakseelver også til Energi og miljøkomiteen under budsjetthøringen i Stortinget. Du kan se høringen her. Torfinn Evensen fra NL kommer 1:07 ut i høringen. Også Erik Sterud, fagsjef i Norske Lakseelver, tok opp saken i Næringskomiteen. Du kan se høringen her. Sterud kommer på 1:56:30 ut i høringen.

Her kan du få med deg Norske Lakseelvers Erik Sterud i debatt med Per Sandberg på Dagsnytt 18 - Debatten starter 28 min ut i programmet.

I Hardanger har stamfisket etter laks i Granvinvassdraget denne uka gitt det nedslående resultatet at kun to av 12 laks passerte gentesten. De øvrige 10 var forurenset av oppdrettsfisk. Dette skjer samtidig som regjeringen i statsbudsjettet har foreslått å kutte hele genbank Hardanger.

Litt positivt til slutt. I Lærdal og Vefsna har det vært formelle friskmeldingsarrangement denne uka.  Parasitten Gyrodactylus salaris er utryddet i begge vassdragene og stengte laksetrapper gjennåpnes. Så får vi krysse fingerne for at det blir en positiv utvikling framover.