Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Ukas viktigste nyheter - Uke 40, 2017

Klima- og miljødepartementet har nok en gang satt framtiden til de ville laks- og sjøørretstammene i Hardanger på spill. Statsbudsjettet løyver ingen penger til nødvendig opprusting eller fortsatt innsamling til genbank.

01_kultiveringsartikkel.jpg

Genbank
Innsamling av genmateriale i Hardanger.Foto: Hardangerfjord villfisklag.

Ved framleggingen av statsbudsjetter i 2017, trakk departementet til Vidar Helgesen tidligere bevilgninger til genbank Hardanger. Begrunnelsen var at det ble dyrere enn beregnet. I tillegg fikk Miljødirektoratet den utrolige beskjeden at innsamlet genmateriale skulle destrueres.

Takket være intenst lobbyarbeid fra sportsfiskere, grunneiere og miljøorganisasjoner, ble forslaget stoppet i revidert statsbudsjett. Venstre var en sentral pådriver for å få dette gjennom på Stortinget.

I år er det samme dansen igjen. Genbank Hardanger er ikke prioritert i statsbudsjettet. Med de bevilgningen som ligger på bordet i dag, er det så vidt nok til å holde liv i den provisoriske genbanken. Ingen penger er satt av til den nødvendige oppjusteringen på Ims i Rogaland, og ingen penger er satt av til fortsatt innsamlingsarbeid.

- Vi kommer til å kjempe for villfisken i Hardanger sammen med NJFF og Hardangerfjord villfisklag, som gjør en utrolig dugnadsinnsats for å redde det som er igjen av disse truede stammene, sier generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen.

Tjuvfiskesesongen er i gang

Det er tid for tjuvfiske nå som høstmørket senker seg over elvene. Fisken som står på gytegrunnene er lett bytte for tobente med sluk eller lyster, og mange steder går man ikke av veien for å bruke garn i elva heller. Dette er miljøkriminalitet og vi håper elveeierlagene anmelder alt de oppdager. Her er et par grove eksempler fra Lysakerelva og fra Osevassdraget.

Neste uke kommer fasit på oppdrettsvekst - Ryktene vil ha det til at fiskeriminister Sandberg vil være mer rundhåndet enn det forskernes lusefasit viser. I mellomtiden anbefaler vi å lese Havforskningsdirektør Sissel Rogne sin artikkel om modellarbeidet.