Hønjum Lærdalselva
Friskmeldingen av Lærdalselva er en gledelig nyhet for elveeierlag og sportsfiskere. Her fra Hønjum.
Forvaltning/Gyro

Lærdalselva er frisk

Denne uka kom gladnyheten alle har ventet på. Lærdalselva er offisielt friskmeldt for parasitten Gyrodactylus salaris, etter fem år uten funn av parasitten.

Paal
Torsdag 26.oktober 2017 / 10:04

Gleden var stor i Lærdal da nyheten ble bekreftet av Veterinærinstituttet i uke 43.

Leder i elveeigarlaget, Lasse Sælthun, sier at de nå endelig kan se framover og konsentrere seg om å utvikle elva. Fisketrappene kan endelig åpnes igjen, slik at laks og sjøørret kan benytte hele elva opp til Svartegjelet ved Borgund. Dette åpner store produksjonsarealer som til nå har ligget brakk. Disse arealene er heller ikke så påvirket av kraftutbyggingen i elva.

Friskmeldingen fra gyro gjør at laksetrappene kan åpnes. Når trappa i Sjurhaugfossen åpne, kan laksen komme opp forbi Øvre Kvamme (bildet) og videre oppover. Det åpner store fiske- og gytearealer.
Friskmeldingen fra gyro gjør at laksetrappene kan åpnes. Når trappa i Sjurhaugfossen åpne, kan laksen komme opp forbi Øvre Kvamme (bildet) og videre oppover. Det åpner store fiske- og gytearealer.

Vanskelig oppgave

Bekjempelsen av gyro i det nasjonale laksevassdraget Lærdaleslva, har vært vanskelig, men til slutt ser det ut som om en kombinasjon av rotenon og surt aluminium gjorde susen. Det norske fagmiljøet som har ansvaret for gyrobekjempelse er verdensledende - dessverre fordi 49 smittede norske elver har skaffet dem et solid grunnlag for å utvikle gode bekjempelsesstrategier.

Denne uka er det først og fremst fest i Lærdal

Bekjempelsen av gyro i Lærdal har vært viktig, ikke bare for Lærdalselva, men for alle elvene i Sognefjorden. En smittet elv er alltid en risikofaktor for at parasitten kan spre seg til nærliggende elver. Heldig vis har ikke dette skjedd. Både Aurland og Årøy har gått fri fra den fryktede parasitten.

Mye som må løses

Laksefisket i Lærdal har vært åpnet siden 2011, men med sterke begrensninger. Fra 2018 er det "normalt" fiske i elva, men laksestammen er fortsatt i en sårbar situasjon og en forsvarlig forvaltning er nødvendig.

Både kraftverk i elva og oppdrettsindustri i fjorden gjør situasjonen for lærdalslaksen vanskelig.

- Det er et paradoks at samfunnet kan bruke millioner av kroner på å gjøre elva fri for en parasitt, for så å slippe lakseungene ut til en annen, nemlig lakselusa som venter i ytre del av Sognefjorden. Et pålegg om lukket merdteknologi i oppdrettsindustrien har lenge vært etterlyst, men her må både politikere og myndigheter stille tydelige krav om lukket produksjon overfor oppdrettsindustrien, påpeker generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Også kraftverket gjør det vanskelig å være laks i elva. En nylig dropp i vannføringen, til under minstevannføring, drepte masse småfisk som holdt til i såkalte kiler i elva. Disse små parallelløpen, som er gode skjulesteder for småfisk,  ble fullstendig tørrlagt da kraftverket ikke slapp nok vann.

- Elveeierlaget og Norske Lakseelver ser nå på hvordan vi best mulig kan få en fullstendig flaksehalsanalyse av Lærdalselva. Her vil miljødesignmetodikken, som er utviklet av norske forskere ved CEDREN, være et viktig hjelpemiddel, forteller fagansvarlig for vassdrag i Norske Lakseelver, Morten Stickler.

Men, denne uka er det først og fremst fest i Lærdal.