Forvaltning

Utstyr

Ayna Heilong
søndag 24.juli 2016 / 12:35

Hva trengs av utstyr?

Vi vil her komme med et forslag med nødvendig utstyr og en kostnadsoversikt til prosjektet.

For å rydde, gruse, tilrettelegge og undersøke i bekken trengs følgende utstyr:

  • Trillebårer
  • Grove spader for å flytte grus
  • Hekkesaks og små sager til å rydde nedfallstrær
  • Bøtter til å samle fisk i ved undersøkelser
  • Finmaskede insektshover
  • Hvite plastbakker/ isbokser til å ha bunndyr i
  • Bestemmelsesnøkkel for bunndyr
  • Luper/ forstørrelsesglass
  • Små glass for å undersøke bunndyr i
  • Diverse måleinstrumenter, for eks. pH-meter, termometer, osv. 

Mye av utstyret som står listet opp her kan elevene og de ansatte på skolen ta med de aktuelle dagene, og trenger ikke å kjøpes inn. 

Vi anbefaler at skolen velger ut en bekk som ligger så nært skolen som mulig slik at elevene kan gå/ sykle dit. Dette vil utvilsomt styrke prosjektet, da bekken vil bli mer brukt og det vil bli mer kontinuitet i undervisningen. Grunneiere med en form for tilknytning til skolen, for eksempel gjennom egne barn som går på skolen, vil også ha et større engasjement enn de som bor langt unna.