Forvaltning

Undervisningsopplegg - Vannhjul

"Vannhjul". 5.-7. trinn. Naturfag, matematikk og kunst og håndverk.

Ayna Heilong
lørdag 13.august 2016 / 12:42

Vannhjul

 

Mål

Elevene skal kunne designe, måle og utforme et fungerende vannhjul. Undervisningsopplegget kan også utvides til å innebære å lære om vannkraftverk. Se eget undervisningsopplegg her.

Forarbeid

Elevene lager ferdig vannhjulet på skolen. Lærer finner aktuelle områder med nok vannstrøm.

Beskrivelse

Å lage et vannhjul trenger ikke å være komplisert. Enkle vannhjul kan lages ved å sette «skovler» på en firkantet, sekskantet eller åttekantet treklosse/-boks, for så å tre et skaft gjennom boksen. Viktig at det er stort nok hull til skaftet slik at vannhjulet går rundt. Pass på så skovlene ikke blir så lange at de går i bunnen av elva.

Se film som beskriver byggeprosessen her.

Utstyr per elevgruppe

Trevirke og sløydutstyr

Vurdering/ etterarbeid

Elevgruppene skal reflektere over hvorfor vannhjulet fungerte godt/mindre godt.