Bygging av tømmerflåte
Forvaltning

Undervisningsopplegg - Å ta seg over bekken/ elva

"Å ta seg over bekken/ elva". 1.-7. trinn. Kroppsøving

Ayna Heilong
lørdag 13.august 2016 / 13:10

Å ta seg over bekken/ elva

Bygging av tømmerflåte
Bygging av tømmerflåte

Mål

Elevene skal kunne krysse en bekk/elv på en forsvarlig og trygg måte.

Forarbeid

Ikke nødvendig med forarbeid.

Utstyr

  • Tau
  • Kniv

Beskrivelse

I denne aktiviteten skal elevene utfordres på å finne flere måter å krysse en bekk/elv på, uten å bli bløte på beina. Elevene må bruke kreativiteten sin, samt det de finner rundt seg av ressurser. Man kan også ta med hjelpemidler som tau, samt trene på å vade over. Eksempler på måter elevene kan krysse bekken/elva på:

  • Hoppe over
  • Hoppe over ved hjelp av en stokk/stav
  • Gå på tau over (fest tauene skikkelig!): to tau
  • Fire seg over: et tau
  • Slenge seg over: et tau
  • Bygge en båre/ flåte av stokker og tau
  • Vade over: på egen hånd, ved hjelp av andre, ved hjelp av tau

Ha fokus på at elevene skal samarbeide om forskjellige fremkomstmetoder.

Vurdering/Etterarbeid

Elevene reflekterer over hvilke metoder som er trygge å bruke og når hver enkelt metode er lur å bruke.