Fiske i bekken med selvlagde fiskestenger
Forvaltning

Undervisningsopplegg - Lage egen fiskestang

"Lage egen fiskestang". 1.-4. trinn. Kunst og håndverk

Ayna Heilong
lørdag 13.august 2016 / 13:59

Lage egen fiskestang

 

Mål

Elevene skal kunne lage et fungerende fiskeredskap

Forarbeid

Ikke nødvendig med forarbeid

Beskrivelse

Elevene må selv finne en egnet pinne som er lang, rett og myk. Bruk pinner fra løvtrær, da disse er mer fleksible. Lag et hakk fremst på pinnen og knyt fiskesnøret i dette hakket. La elevene måle ut lengden på sena. Den bør være 3-4 meter lang. Fest krok på enden av snøret.

Utstyr pr. elevgruppe

  • kniv
  • fiskesnøre
  • fiskekrok

Vurdering/Etterarbeid 

Dra til en bekk for å prøve fiskestengene. La elevene grave sin egen mark og lær dem å tre den på kroken.