Forvaltning

Undervisningsopplegg - Hvem bor i bekken?

"Hvem bor i bekken?" 1.-7. trinn. Norsk, matematikk og norsk.

Ayna Heilong
mandag 08.august 2016 / 10:19

Hvem bor i bekken?

Svømmepuppe
Svømmepuppe

Mål 

Gjennomføre bunndyrkartlegging ved bruk av ulike teknikker, og artsbestemme det de finner. 

Forarbeid

Lærer bør i forkant av aktiviteten kartlegge aktuelle kontrollområder og gjøre egne undersøkelser av hvilke bunndyr som hyppigst forekommer slik at man kan veilede i artsbestemmelse.

Utstyr bør også klargjøres og pakkes.

Beskrivelse

Ulike teknikker kan brukes for å fange smådyr i rennende vann.  

  • Den enkleste metoden er å snu på steiner som ligger under vannoverflaten og se på undersiden av steinene.
  • En annen mye brukt metode, er å ta en «roteprøve». Dette gjør man ved å rote i bunnen (sparke opp bunnmaterialet mens man holder en håv nedenfor området man roter i). Her er det best å samarbeide med en medelev: en elev roter opp bunnmaterialet, mens den andre holder håven.

Gjennomfør aktiviteten på ulike steder med ulik strøm.

Utstyr pr. elevgruppe

  • En håv eller sikt
  • En plastbakke/hvit bøtte
  • En sugepipette og/eller pinsett
  • En lupe
  • Bestemmelseslitteratur

Vurdering/Etterarbeid

Hver enkelt gruppe kan presentere sine funn i klasserommet etter undersøkelsen. Statistikk kan føres, og funnene legges inn i databasen Artsobservasjoner.

For de største elevene kan opplegget utvides ved å skrive feltlogg.

Fjærmygg
Fjærmygg