Eksempel på barkebåt med seil. Foto: utetid.net
Forvaltning

Undervisningsopplegg - barkebåtrace

"Barkebåtrace". 

Ayna Heilong
lørdag 13.august 2016 / 13:42

Barkebåtrace

 

Mål

Elevene skal kunne bygge en barkebåt med egenskaper for å flyte raskt.

Forarbeid

Ikke nødvendig med forarbeid

Beskrivelse

Barkebåtbygging har vært tradisjon i norsk skole i mange tiår. I denne aktiviteten bygger elevene sin helt egne barkebåt, også kappkjører man med den etterpå. Lærer bestemmer hvor komplisert båten skal være (med seil, størrelse etc.). Vi anbefaler å bruke bark fra furu hvis dette er tilgjengelig, da den er tykkere og noe mer robust. Seil kan lages av en pinne man fester i et hull i barken og trer et blad på.

Løpet har en startstrek og et mål. Er det mange elever kan man kjøre heat, eller med tidtaking. 

Utstyr pr. elevgruppe

  • kniv

Vurdering/Etterarbeid

Elevene kan lage et resultatskjema og regne tidsforskjeller, gjennomsnittsfart og sammenligne egenskaper på båtene. Man kan også lage en «barkebåt-utstilling».