Forvaltning

Samarbeid med det lokale forvaltningslaget i nær-elva til skolen

Ayna Heilong
onsdag 24.august 2016 / 12:18

For å legge til rette for undervisning i et lakseførende vassdrag, må du kontakte forvaltningslaget. Alle rettighetshavere i et laksevassdrag er i dag pliktig til å være organisert gjennom et et felles forvaltningslag for det aktuelle vassdraget. I noen tilfeller er forvaltning og fiskerett (evt. bare en av delene) forpaktet bort til eksempelvis en jeger- og fiskeforening. 

Hvis du har en fornemmelse av hvem som er rettighetshavere i vassdraget og som derfor bør kjenne til forvaltningslaget, så tar du direkte kontakt. Hvis du ikke vet hvem du skal spørre kan du gjerne kontakte oss i Norske Lakseelver. 

Informer leder i forvaltningslaget om din plan om å bruke elva eller en sidebekk i undervisning i skolen. Sannsynligvis er vedkommende positiv til dette og kan sikkert bidra med flere ting, bl.a.:

  • Forklare og redgjøre for bestandsstatus og gytehistorikk i de enkelte sidebekkene (som vil være aktuelle for undervisning)
  • Komme med forslag til bekk som egner seg for undervisning
  • Legge til rette for tilgang til området
  • Komme med forlag til hvilke tiltak som bør gjøres i bekken for å oppnå resultater
  • Holde foredrag for elevene om elvas/ vassdragets betydning for bosetning i lokalsamfunnet
  • Legge til rette slik at elevene får prøve laksefiske 

Fordeler for forvaltningslaget

At en skole ønsker å bruke en lokal lakseelv/ bekk til undervisning er i utgangspunktet veldig positivt for et forvaltningslag. De aller fleste lakseførende vassdrag i landet har mange forvaltningsoppgaver å ta tak i, og hovedelva blir som regel prioritert. Mindre sideløp og gytebekker blir ofte prioritert bort (eller glemt), selv om de kan være av stor verdi for produksjon av spesielt sjøørret. Nettopp derfor har forvaltningslaget ingen grunn til å bli annet enn positivt innstilt hvis en skole ønsker å gjøre en innsats for å tilrettelegge for liv i bekken gjennom undervisningsopplegg. 

På Hegra Barneskole har de gjennomført prosjektet Elva som pedagogisk ressurs på 7 klassetrinn i tre år. De har hatt et godt samarbeid med både det lokale forvaltningslaget og jeger- og fiskeforeningen. Ledere i Stjørdalsvassdraget Elveierlag sier følgende om prosjektet: 

  • Skoleprosjektet har mange positive effekter for oss som driver forvaltningsarbeid i elva. Vi får opp interessen for miljøet og elevene får en innføring i hvordan et lite økosystem fungerer. Prosjektet fører også til at foreldrene blir engasjert i elva. Det vi i lokal forvaltning trenger er kunnskap som kan gi oss svar på hvilke effekter de forskjellige tiltak har. Det er enklere å ha fokus på det arbeidet vi driver når vi har skoleklasser med oss, og i tillegg er det enklere å få med media til å skrive om vassdraget i lokalavisene. Det viktigste vi håper å oppnå er å få høynet statusen for fisk og miljø.