Gaula elveeigarlag

Gaula elveeigarlag

Gaula elveeigarlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Gaula (hovedvassdraget) som fører anadrom laksefisk i Gaular kommune

Gaula elveeigarlag er en sammenslutning av fiskerettshavere i den delen av Gaula (hovedvassdraget) som fører anadrom laksefisk i Gaular kommune

Styre
E-post
harald@lervikgard.com

C/O Harald Lervik
Leirvik
6977Bygstad
Norge