Midtsesongevaluering 2022

Mål

Målet med en midtsesongevaluering er at ansvarlig lokal forvaltning skal respondere raskt ved behov, og justere beskatningen med hensyn til innsig og miljøforhold, slik at gytebestandsmålet nås eller at negativt avvik blir minst mulig.

Beskrivelse

Midtsesongevalueringen finner normalt sted i løpet av første halvdel av juli.

Frist for innsending av plan for forhåndsavtalte tiltak til Statsforvalteren er 10. juni.

 

Klikk her for en generell beskrivelse av prosessen med midtsesongevaluering.

Klikk her for en nærmere forklaring av begrepet gytebestandsmål.

Gytebestandsmålet for Orkla er 18911 kg hunnlaks.  Klikk her for å se historiske tall for grad av måloppnåelse.