Midtsesongevaluering 2021

Mål

Målet med en midtsesongevaluering er at ansvarlig lokal forvaltning skal respondere raskt ved behov, og justere beskatningen med hensyn til innsig og miljøforhold, slik at gytebestandsmålet nås eller at negativt avvik blir minst mulig.

 

Beskrivelse

Midtsesongevaluering ble gjennomført 13.07.2021.

Ingen ytterligere restriksjoner på fisket ble vedtatt.

 

Klikk her for en generell beskrivelse av prosessen med midtsesongevaluering.

Klikk her for en nærmere forklaring av begrepet gytebestandsmål.

Gytebestandsmålet for Orkla er 18911 kg hunnlaks.  Klikk her for å se historiske tall for grad av måloppnåelse.