Gytegrusulegging

Mål

Økt gyting og produksjon av laksunger.

Beskrivelse

 

Fiskeforsterkende tiltak i Lundeåne / Hellelandvassdraget

I forbindelse med flomsikring og opparbeiding av Elvepak i Lundåne frykter en at  mange av de kjente gode gyteplassene for Laks og sjøørret ble ødelagt.

En forsøker nå å reparere skadene ved å legge ut Gytegrus. Grusen som brukes er sollet Morene masse med en størrelse på 20 / 80 mm.

Totalt legges det ut 90 Tonn