Fiskeoppsyn

Mål
  • Sikre at vassdraget har et oppsyn som tilfredstiller gjeldene regelverk

Beskrivelse

Eigersund og Helleland Elveeigarlag har inngått avtale med Karl Johan Nilson angående utøving av Fiskeoppsyn i vassdraget. Karl Johan har sitt arbeid Offshore, og i periodene han er på jobb er det Olav Havsø som overtar fiskeoppgsynet.

Ved brudd på fiskeregler eller manglende fiskekort, har fiskeoppgsynet rett / plikt til å bortvise overtreder. Dersom dette ikke lykkes er politianmeldelse neste steg

Dette er en ordning som fungerer bra

 

Fiskeoppsyn
Evaluert
Yes
Evaluert av
23572
Evaluert dato
2020-10-01
Evaluert resultat

Fiskeoppsynet for sesongen 2020 har fungert Godt.

Det har ikke vert store konfrontasjoner mellom oppsyn og fiskere.  Inntrykket er at fiskerne generelt opptrer ryddig og Følger vassdraget`s fiskeregler