Fangststatistikk og Rapportering

Mål

Elveeigarlaget har som mål at alle som fisker skal rapportere innen 24 timer. NB! Dette gjelder selv om en ikke har fått fisk.

Vassdraget startet med organisert og strukturert kortsalg i 2004

De første årene var det stor skepsis og motstand til å rapportere fangst  blant de lokale fiskerne. Dette har gradvis blitt bedere.

I 2020 oppnådde vi en rapportering på 99%

Statistikk. Fangst 2005 - 2020

 

 

Statistikk. Kg Fangst 2004 - 2020

 

 

Statistikk. Kortsalg 2008-2020

 

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2020-11-01
Evaluert resultat

Rapporteringsprosent på 99 % i 2020