Vurdere grusing av stier

Mål

Årlig planlegging og gjennomføring

Beskrivelse

Gjennomgang før hver sessongstart.

 

Evaluert
Yes