Vedlikehold og supplering av benker og bord

Beskrivelse

Gjennomgang før hver sesongstart. 

Evaluert
Yes